Error message

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /home/elsi01/public_html/oso.si/includes/bootstrap.inc).

Upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v občini Radenci

Začetek izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja (v nadaljevanju OŠO) elektronskih komunikacij v občini Radenci se je zgodil v avgustu leta 2012, izgradnja omrežja pa je bila zaključena v juliju leta 2013.

Podjetje ASD d.o.o. je bilo na razpisu za opravljanje storitev upravljanja in vzdrževanja OŠO Radenci izbrano kot najugodnejši ponudnik. Pričujoča spletna stran je zastavljena kot informacijsko središče za uporabnike ter zainteresirane ponudnike storitev v navedenem omrežju.